• Home
  • युवाओं को स्वरोजगार से जोड़ने पर विचार-विमर्श

युवाओं को स्वरोजगार से जोड़ने पर विचार-विमर्श

जागरणसंवाददाता,कपूरथला:नेहरूयुवाकेंद्रकपूरथला,युवाकार्यक्रमएवंखेलमंत्रालय,भारतसरकारकेसौजन्यसेजिलासलाहकारसमितिकीबैठकएसडीएमवरिदरपालसिंहबाजवाकीअध्यक्षतामेंहुई।बैठकमेंअलग-अलगविभागोंकेपदाधिकारी,यूथवालंटियरोंएवंयुवामंडलकेसदस्योंनेभागलिया।बैठकमेंआत्मनिर्भरभारतअभियानतथायुवाओंकोस्वरोजगारसेजोड़नेपरचर्चाकीगई।जिलायुवासमन्वयकनेहरूयुवाकेंद्रकपूरथलाकेमेंबरसचिवस्वातिकुमारनेनेहरूयुवाकेंद्रकेकार्यक्रमोंपरविस्तारसेचर्चाकीगई।फिटइंडियाकेअंतर्गतयुवाओंकेलिएप्रशिक्षणकार्यक्रममेंमेंबरसचिवनेबतायाकिनेहरूयुवाकेंद्रकीओरसेब्लाकवजिलास्तरपरखेलमुकाबलेवसांस्कृतिककार्यक्रमकाआयोजनकियाजाताहै।बैठकमेंनेहरूयुवाकेंद्रसंगठनपंजाबवचंडीगढ़जोनकेडिप्टीडायरेक्टरसुरिदरसैनी,सहायकडायरेक्टरयुवकसेवाएंविभागप्रीतकोहली,जिलाखेलअधिकारीजसमीतकौर,नोडलऑफिसरनशामुक्तिकेंद्रकपूरथलाडा.संदीपभोला,जतिदरकौर,प्रोफेसरहैप्पीकुमार,डॉक्टरगुरुदेवसिंहरंधावा,नीलममहे,डीपीओस्नेहलता,साहिलओबराय,डीईओबिक्रमजीतसिंह,जिलाबागवानीअधिकारीमनप्रीतकौर,गुरमुखढोड,विक्रमगुप्ता,गुरप्रीतसिंह,जगजीवनकुमार,राजकुमार,रमन,संदीप,किरण,जगदीशकौर,भूपिद्रसिंहमौजूदथे।

ਪੰਜਾਬੀਵਿਚਖ਼ਬਰਾਂਪੜ੍ਹਨਲਈਇੱਥੇਕਲਿੱਕਕਰੋ!