• Home
  • उच्च न्यायालय ने दिल्ली में आयुष्मान भारत योजना लागू करने की मांग वाली याचिका सुनने से किया इनकार

उच्च न्यायालय ने दिल्ली में आयुष्मान भारत योजना लागू करने की मांग वाली याचिका सुनने से किया इनकार

नयीदिल्ली,30अप्रैल(भाषा)दिल्लीउच्चन्यायालयनेआयुष्मानभारतयोजनाकोराष्ट्रीयराजधानीमेंलागूकरनेकेलिएदिल्लीकेमुख्यमंत्रीकोनिर्देशजारीकरनेकीमांगवालीयाचिकापरमंगलवारकोसुनवाईसेइनकारकरदिया।मुख्यन्यायाधीशराजेंद्रमेननकेनेतृत्ववालीपीठनेकहाकिवहनीतिगतमामलोंमेंहस्तक्षेपनहींकरनाचाहती।पीठमेंन्यायमूर्तिअनूपजेभंभानीभीशामिलथे।अर्थशास्त्रीअभिजीतमिश्रानेप्रधानमंत्रीजनअरोग्ययोजना-आयुष्मानभारतयोजनाकोराष्ट्रीयराजधानीमेंलागूकरानेकेलिएदिल्लीसरकारकोनिर्देशदेनेकीमांगकरतेहुएयाचिकादायरकीथी।याचिकाकर्तानेयाचिकामेंकहाथाकिआपसरकारनेइससंबंधमेंनाकोईअधिसूचनाजारीकीहैऔरनाहीयोजनाकोलागूकरनेकेमद्देनजरकोईकदमउठायाहै।