• Home
  • पुरानी पेंशन योजना जल्द की जाए बहाल

पुरानी पेंशन योजना जल्द की जाए बहाल

संवादसहयोगी,सरकाघाट:न्यूपेंशनस्कीमकर्मचारीमहासंघखंडबलद्वाड़ानेखंडअध्यक्षराजेंद्रकुमारकीअध्यक्षतामेंपंचायतोंकेमाध्यमसेमुख्यमंत्रीजयरामठाकुरवप्रधानमंत्रीनरेंद्रमोदीकोपुरानीपेंशनयोजनाबहालीकेलिएज्ञापनभेजा।

महासचिवअनिलठाकुरनेबतायाकिनरोला,कोट-हटली,बलद्वाड़ा,खुड़ाल,कल्थर,भांबला,सुलपुर,जबोठ,पौंटा,ढलवाणतथाभरनालकेपंचायतप्रतिनिधियोंकेमाध्यमसेकर्मियोंनेज्ञापनभेजेहैं।

खंडअध्यक्षराजेंद्रकुमारवराज्यअनुशासनकमेटीकेअध्यक्षअरुणधीमाननेकहाकिन्यूपेंशनस्कीमकेअंतर्गतसेवाकालकेदौरानकर्मचारीकीमृत्युयापूर्णत:दिव्यांगहोनेपरपुरानीपेंशनयोजना1972केतहतलाभदियाजाताहैजोकेंद्रसरकारने2009सेअपनेअंतर्गतआनेवालेकर्मचारियोंकेलिएलागूकरदियाहैपरंतुऐसानहोनेपरकर्मचारियोंकेहाथनिराशाहीलगीहैजिससेकर्मचारियोंमेंभारीरोषहै।

इसअवसरपरजिलामंडीकेसहसचिवअमरसिंह,खंडकोषाध्यक्षशिवदत्तशर्मा,उपाध्यक्षअशोकधीमान,सुनीलठाकुर,सहसचिवसुरेंद्रकुमार,मीडियाप्रभारीसुनीलकुमार,सलाहकारदीपराम,योजनाकारअशोककुमार,महेशकुमार,अमितकुमार,नरेशकुमार,रमेशशर्मा,कमलेशकुमारवविनोदकौंडलमौजूदरहे।