• Home
  • मॉक पोल के बाद एजेंट को दिखाना होगा सीयू में अंकित परिणाम

मॉक पोल के बाद एजेंट को दिखाना होगा सीयू में अंकित परिणाम

सिवान।दारौंदाविधानसभाउपचुनावकोलेकरप्रतिनियुक्तिमतदानकर्मियोंकातीसरेचरणकाप्रशिक्षणरविवारसेशुरूहोगया।डायटकेकेंद्रप्रभारीडीपीओदिलीपकुमारसिंह,नोडलकेंद्रप्रभारीविश्वमोहनसिंहवमोतीस्कूलनोडलकेंद्रप्रभारीवीरेंद्रकुमारपांडेयकीदेखरेखमेंप्रशिक्षणदियागया।डायटकेंद्रपरप्रशिक्षणमेंचारसौमाइक्रोप्रेक्षककोशामिलहोनाथा।इसमेंपांचअनुपस्थितरहे,जबकिमोतीमिडिलस्कूलकेंद्रपर360में344उपस्थितरहे।वहीं16अनुपस्थितरहे।प्रशिक्षणकेदौरानसहायकप्रशिक्षणनोडलअधिकारीकुमार

राजकपूरनेबतायाकिमॉकपोलप्रारंभकरनेसेपूर्वईवीएमएवंवीवीपैटकाकनेक्शनकरनेकेपश्चातबीयू,वीवीपैटएवंप्रिटरवोटिगकंपार्टमेंटमेंकंट्रोलयूनिटपीठासीनअधिकारीकेटेबुलपररखाजाएगा।मॉकपोलसंपन्नहोनेकेबादपीठासीनअधिकारीकायहदायित्वहोगाकिवेसीयूमेंअंकितपरिणामउपस्थितअभिकर्ताकोदिखाएंगे।सभीकनेक्शनकेजांचोपरांतपीठासीनअधिकारीकंट्रोलयूनिटकास्विचऑनकरेंगे।मॉकपोलप्रत्येकबूथपरमतदानकेसमयसेएकघंटापहलेप्रारंभकरनाहै।मॉकपोलकेदौरानप्रत्येकखुलेबटननोटासहितसेकमसेकमतीन-तीनवोटडालनाहै।कमसेकम50वोटमॉकपोलकेलिएकरनाहै।मॉकपोलकेबादसीयूकोक्लोजरिजल्ट,क्लियरबटनदबाकरमशीनमेंडालेगएवोटकोक्लीयरकरकंट्रोलयूनिटकोऑफकरदेंगे।प्रशिक्षणमेंप्रशिक्षकललनयादव,राजेशकुमार,गिरीशश्रीवास्तव,सोमेश्वर,बीरेंद्रप्रसाद,संतोषकुमार,विकासकुमार,राजकिशोरबैठा,जयगोविदतिवारी,ओमप्रकाशपांडेय,मुकेशकुमार,नंदागिरि,पंकजकुमार,रूपेशकुमार,संजयरायसहितसभीचयनितमास्टरट्रेनरवकोषांगकर्मीअमरेंद्रकुमाररमनउपस्थितरहे।