• Home
  • भेदभाव के विरुद्ध लोहिया का संघर्ष जारी रखने का संकल्प

भेदभाव के विरुद्ध लोहिया का संघर्ष जारी रखने का संकल्प

अयोध्या:परिनिर्वाणदिवसपरडा.राममनोहरलोहियाकोसमाजवादीपार्टीनेयादकिया।सुबहचौकस्थितडा.लोहियाकीप्रतिमापरमाल्यार्पणकरभेदभावकेविरुद्धउनकेसंघर्षकोजारीरखनेकासंकल्पलियागया।

गुलाबबाड़ीस्थितसमाजवादीपार्टीकार्यालयलोहियाभवनमेंआयोजितविचारगोष्ठीमेंलोहियाचितनपरचर्चाहुई।डा.लोहियाकीप्रतिमापरमाल्यार्पणकरनेवालोंमेंपूर्वमंत्रीतेजनारायणपांडेयपवन,पूर्वविधायकजयशंकरपांडेय,जिलाध्यक्षगंगासिंहयादव,बाबूरामगोंडसमेतपार्टीपदाधिकारीवकार्यकर्ताशामिलरहे।गोष्ठीमेंजिलाध्यक्षनेकहाकिडा.लोहियाकेचितनकाकेंद्रहमेशानिचलेपायदानपरखड़ाआदमीरहा।लोहियाकामाननाथाकिजबतकबदलावकेलिएआमआदमीतैयारनहींहोगा,समाजमेंभेदभावजारीरहेगा।

पूर्वमंत्रीपवननेकहाकिलोहियाकासमाजवादआजज्यादाप्रासंगिकहै।पूंजीवादकीअंधीदौड़मेंशामिलहोनेसेदेशकीसत्ताकेशीर्षपरबैठेलोगदेशकेनवरत्नउपक्रमोंकीबिक्रीपूंजीपतिघरानोंकोकररहेहैं।पूर्वविधायकजयशंकरपांडेयनेकहा,युवाओंकोलोहियासाहित्यकाअध्ययनकरनाचाहिए।लोहियाकेचितनमेंवहताकतहैजिससेएकसमयकीअजेयकांग्रेसहारीथी,वैसेहीभाजपाभीहारेगी।महानगरअध्यक्षश्यामकृष्णश्रीवास्तवनेकहाकिलोहियाकेविचारोंकालोहापूरादेशनेमानाहै।वेहमेशादबे,कुचलेववंचितोंकीआवाजबनेरहे।जिलामहासचिवबख्तियारखाननेकहाकिलोहियाकेबताएहुएरास्तेपरचलकरहीदेशकोआगेबढ़ायाजासकताहै।

पार्टीप्रवक्ताचौधरीबलरामयादवकेअनुसारगोष्ठीमेंछोटेलालयादव,हामिदजाफरमीसम,मो.हलीमपप्पू,महिलामहानगरअध्यक्षसरोजयादव,अतुलचौधरी,हाजीअसदअहमद,उमेशयादव,विशालमणियादवरिकी,रामचंद्रयादव,रामभवनयादव,बृजेशसिंहचौहान,विजययादव,सुभाषयादव,तरजीतगौड़,तुलसीरामयादव,महेशवअजयशामिलरहे।