• Home
  • 45 परिवारों को सौंपे आवास योजना के स्वीकृति पत्र

45 परिवारों को सौंपे आवास योजना के स्वीकृति पत्र

जागरणसंवाददाता,नंगल:निकटवर्तीऔद्योगिकक्षेत्रटाहलीवालमेंप्रधानमंत्रीआवासयोजनाकेलाभर्थियोंकोराशिकेस्वीकृतिपत्रवितरितकिएगए।प्रो.रामकुमारनेबतायाकिप्रधानमंत्रीआवासयोजनाकेतहत45परिवारोंको72लाखकीराशिकेस्वीकृतिपत्रप्रदानकिएगएहैं।इसकेअलावासिविलअस्पतालहरोलीमेंआयुष्मानयोजनाकेतहत22परिवारोंकोआयुष्मानकार्डभीवितरितकिएगए।

इसमौकेपरउन्होंनेलोगोंकोकोरोनामहामारीसेबचनेवजागरूकरहनेकाआग्रहकरतेहुएउन्होंनेबतायाकिकेंद्रवप्रदेशसरकारहरतरहकेऐसेप्रयासकररहीहैजिससेलोगकोरोनासेबचेरहें।प्रो.रामकुमारनेआशावर्करकेकार्यकोसराहनीयबतातेहुएकहाकिआशावर्करकेमानदेयमेंतोवृधिहुईहीहैसाथहीप्रदेशसरकारआशावर्करकोस्मार्टफ़ोनभीदेरहीहै।प्रधानमंत्रीआवासयोजनामेंजोलोगरहगएहैजल्दउनकोभीस्वाकृतिपत्रटाहलीवालमेंदिएजाएंगे।कार्यक्रममेंनायबतहसीलदाररविकुमार,जेईएमकेशर्माभाजपाजि़लामहामंत्रीवटाहलीवालकेपूर्वप्रधानअर्जुनसिंह,नगरपंचायतप्रधानसुनीता,उपप्रधानराजकुमार,भाजयुमोजि़लाअध्यक्षकमलकुमार,अशोककुमार,भूपिंदरसिंह,प्रदीपकुमार,गगन,रविंदरराणाआदिभीमौजूदथे।

ਪੰਜਾਬੀਵਿਚਖ਼ਬਰਾਂਪੜ੍ਹਨਲਈਇੱਥੇਕਲਿੱਕਕਰੋ!